Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

Cennik tłumaczeń

    Za stronę obliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 131 § 8).

Język Cena netto Cena brutto
Angielski z angielskiego na polski
z polskiego na angielski
Niemiecki z niemieckiego na polski
z polskiego na niemiecki
Holenderski z holenderskiego na polski
z polskiego na holenderski
Francuski z francuskiego na polski
z polskiego na francuski
Włoski z włoskiego na polski
z polskiego na włoski
Norweski z norweskiego na polski
z polskiego na norweski
Duński z duńskiego na polski
z polskiego na duński
Hiszpański z hiszpańskiego na polski
z polskiego na hiszpański

Za tłumaczenia tekstów:
    a) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
    b) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
    c) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym - podwyższa się o 25 % (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 131 § 3).

Cennik dokumentów samochodowych

Język Dowód rejestracyjny,
karta pojazdu
Cena netto Cena brutto
Angielskie " V5C UK Vehicle Registration Certificate "
Niemieckie " Fahrzeugbrief " oraz " Fahrzeugschein "
" Zulassungsbescheinigung Teil I und II "
Włoskie " Certificato di Proprieta " oraz
" Carta Di Circolazione- Parte 1 "
Francuskie " Certificat d'immatriculation "
Belgijskie Różowy podłużny w języku holenderskim
Różowy podłużny w języku francuskim
Holenderskie Dokumentów samochodowych w języku
holenderskim jest kilka. Są to:
Kentekenbewijs Deel I A,
Kentekenbewijs Deel I B,
Overschrijvingsbewijs,
Kentekenbewijs Deel II,
(RDW) Bedrijfsvoorraad Dell I B,
(RDW) Uitvoerverklaring,
(RDW) Keuringsrapport.
Do rejestracji pojazdy najczęściej
wymagane są trzy lub cztery dokumenty.
Duńskie " Registreringsattest del I, del II "
Hiszpańskie " Permiso de Circulación "
" Permiso de Circulación "
" Tarjeta de Inspección Técnica "
(karta badania technicznego)
Szwedzkie " Del 1 av registreringsbeviset " oraz
" Del 2 av registreringsbeviset "

W celu zarejestrowania pojazdu niezbędne może okazać się tłumaczenie umowy/faktury/rachunku zakupu pojazdu. Jej cena uzależniona jest od języka w jakim została sporządzona

Naszymi klientami są przede wszystkim mieszkańcy powiatu złotowskiego: Złotów, Jastrowie, Okonek, Krajenka, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by www.alfacentrumfinansowe.pl