Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

Cennik tłumaczeń

    Za stronę obliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 131 § 8).

Język Cena netto Cena brutto
Angielski z angielskiego na polski 28,45 zł. 35 zł.
z polskiego na angielski 28,45 zł. 35 zł.
Niemiecki z niemieckiego na polski 34,15 zł. 42 zł.
z polskiego na niemiecki 37,40 zł. 46 zł.
Holenderski z holenderskiego na polski 54,47 zł. 67 zł.
z polskiego na holenderski 54,47 zł. 67 zł.
Francuski z francuskiego na polski 36,58 zł. 45 zł.
z polskiego na francuski 42,27 zł. 52 zł.
Włoski z włoskiego na polski 37,40 zł. 46 zł.
z polskiego na włoski 47,15 zł. 58 zł.
Norweski z norweskiego na polski 56,91 zł. 70 zł.
z polskiego na norweski 73,17 zł. 90 zł.
Duński z duńskiego na polski 52.84 zł. 65 zł.
z polskiego na duński 68,29 zł. 84 zł.
Hiszpański z hiszpańskiego na polski 36,58 zł. 45 zł.
z polskiego na hiszpański 48,79 zł. 60 zł.

Za tłumaczenia tekstów:
    a) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
    b) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
    c) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym - podwyższa się o 25 % (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 15 poz. 131 § 3).

Cennik dokumentów samochodowych

Język Dowód rejestracyjny,
karta pojazdu
Cena netto Cena brutto
Angielskie " V5C UK Vehicle Registration Certificate " 105,69 zł. 130 zł.
Niemieckie " Fahrzeugbrief " oraz " Fahrzeugschein " 81,30 zł. 100 zł.
" Zulassungsbescheinigung Teil I und II " 81,30 zł. 100 zł.
Włoskie " Certificato di Proprieta " oraz
" Carta Di Circolazione- Parte 1 "
113,82 zł. 140 zł.
Francuskie " Certificat d'immatriculation " 52,84 zł. 65 zł.
Belgijskie Różowy podłużny w języku holenderskim 48,78 zł. 60 zł.
Różowy podłużny w języku francuskim 52,84 zł. 65 zł.
Holenderskie Dokumentów samochodowych w języku
holenderskim jest kilka. Są to:
Kentekenbewijs Deel I A,
Kentekenbewijs Deel I B,
Overschrijvingsbewijs,
Kentekenbewijs Deel II,
(RDW) Bedrijfsvoorraad Dell I B,
(RDW) Uitvoerverklaring,
(RDW) Keuringsrapport.
Do rejestracji pojazdy najczęściej
wymagane są trzy lub cztery dokumenty.
1. dok 48,78 zł.
2. dok 89,43 zł.
3 dok. 121,95 zł.
4 dok. 146,34 zł.
5 dok. 162,60 zł
1. dok 60 zł.
2. dok 110 zł.
3. dok. 150 zł.
4 dok. 180 zł
5 dok. 200 zł.
Duńskie " Registreringsattest del I, del II " 146,34 zł. 180 zł.
Hiszpańskie " Permiso de Circulación " (stary) 40,65 zł. 50 zł.
" Permiso de Circulación " (nowy) 69,11 zł. 85 zł.
" Tarjeta de Inspección Técnica "
(karta badania technicznego)
69,11 zł. 85 zł.
Szwedzkie " Del 1 av registreringsbeviset " oraz
" Del 2 av registreringsbeviset "
162,60 zł. 200 zł.

W celu zarejestrowania pojazdu niezbędne może okazać się tłumaczenie umowy/faktury/rachunku zakupu pojazdu. Jej cena uzależniona jest od języka w jakim została sporządzona

Naszymi klientami są przede wszystkim mieszkańcy powiatu złotowskiego: Złotów, Jastrowie, Okonek, Krajenka, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by www.alfacentrumfinansowe.pl