Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

Ubezpieczenie komunikacyjne

    Rynek polis ubezpieczeniowych w Polsce jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Firmy ubezpieczeniowe nieustannie walczą o pozyskanie nowych klientów, przedstawiając różnorodne oferty. Ich kartą przetargową
z reguły są "atrakcyjne" stawki. Biorąc pod uwagę to że ceny polis z roku na rok są coraz wyższe, kluczowym czynnikiem przy wyborze danego ubezpieczyciela stała się cena.
    Niestety, najczęściej bywa tak że cena i jakość nie zawsze idą w parze. Problem ten ujawnia się w chwili kiedy zostanie spowodowana szkoda i rozpoczyna się żmudny i najczęściej problemowy proces jej likwidacji. Dlatego naszym celem nie jest oferowanie drogich czy tanich ubezpieczeń, ale ubezpieczeń solidnych i pewnych..

Ubezpieczenie komunikacyjne to nie tylko obowiązkowe OC ale również kilka innych. Dlatego warto się z nimi zapoznać i o nich pamiętać.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

- to obowiązkowe ubezpieczenie każdego posiadacza pojazdu (samochodu). Chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkodę w mieniu (szkoda majątkowa) i szkodę na osobie (szkoda osobowa) w związku z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

- chroni posiadacza pojazdu przed poniesieniem kosztów powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i jego wyposażenia. Ubezpieczonemu oferowane są różne sposoby likwidacji szkody oraz warianty ubezpieczenia w zakresie ceny i ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

- zapewnia kierowcy oraz pasażerom pojazdu pomoc finansową w przypadku utraty zdrowia lub życia, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku związanego z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy (NNWK)

- zapewnia kierowcy i jego bliskim otrzymanie świadczenia pieniężnego za urazy poniesione podczas wypadku samochodowego. Ubezpieczony objęty jest ochroną na wysoką sumę ubezpieczenia, niezależnie od tego czy jedzie samochodem prywatnym czy służbowym

Ubezpieczenie Assistance

- gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy doradczej, serwisowej, organizacyjnej i medycznej 24 godziny na dobę w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą się wydarzyć podczas podróży.
Oferujemy różne warianty ubezpieczenia które zawierają m.in:
a) pomoc polegająca na uruchomieniu pojazdu lub odholowaniu go do warsztatu,
b) transport do domu w razie wypadku lub awarii,
c) opiekę nad pojazdem, bagażem i dziećmi podróżującymi z ubezpieczonym,
d) dowóz paliwa,
e) pomoc w razie awarii ogumienia lub zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wypowiedzenie polisy OC

Wypowiedzenie polisy OC przez nabywcę pojazdu

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by www.alfacentrumfinansowe.pl