Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

Ubezpieczenie domów i mieszkań

Zainwestowałeś w mieszkanie dużo o pieniędzy?
Martwisz się o swoje mieszkanie?
Generali ma rozwiązanie.

PAKIET DOMOWNIK KTÓRY OFERUJEMY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych:

- w zakresie podstawowym ubezpieczenie m.in. od pożaru, uderzenia pioruna, silnego wiatru
- w zakresie pełnym dodatkowo ubezpieczenie od zalania, lawiny, śniegu, dymu i sadzy
- pełny zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyko powodzi, wandalizmu, zalania z akwarium

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Obejmuje ochroną kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację mienia. Zakresem mogą zostać objęte elementy stałe, ruchomości domowe, przedmioty służące do prowadzenia działalności zarobkowej, przedmioty wartościowe. Można je ubezpieczyć w wartości odtworzeniowej (wartość zakupu nowego przedmiotu) lub wartości rzeczywistej.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ochrona przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej Twojej i Twoich bliskich, np: za spowodowanie wypadku podczas jazdy na rowerze. Generali odpowiada również za szkody wyrządzone przez opiekunkę do dzieci lub pomoc domową.

Assistance dla domu

Zapewnia usunięcie awarii w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu, mieszkanie zastępcze - jeśli awaria uniemożliwia korzystanie z mieszkania, pomoc w wymianie zniszczonych podczas włamania zamków i cały szereg informacji. Po wykupieniu ryzyka pożaru i innych zdarzeń losowych opcja jest automatycznie włączana do zakresu bez dodatkowych kosztów.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ochrona całodobowa od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium RP oraz poza jej granicami. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
- śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
- trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
- złamania kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by www.alfacentrumfinansowe.pl