Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Planujesz wyjazd za granicę?
Wyjeżdżasz do pracy do innego kraju?
Uprawiasz aktywnie różne dyscypliny sportu?

DLA OSÓB CENIĄCYCH SOBIE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W PODRÓŻY, GENERALI PRZYGOTOWAŁO UBEZPIECZENIE ZAGRANICZNE ZAPEWNIAJĄC OBSŁUGĘ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych gwarantuje Ci pomoc w przypadku:

- nagłego zachorowania,
- nieszczęśliwego wypadku,
- szkody wyrządzonej osobie trzeciej,
- szkody bagażowej,
- utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego,
- nagłej rezygnacji z imprezy turystycznej, noclegu czy biletu lotniczego.

Dodatkowo zapewnimy Ci ochronę ubezpieczeniową podczas:

- amatorskiego uprawiania sportów,
- wykonywania pracy za granicą,
- wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportów.

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje m.in.:

- leczenie szpitalne,
- leczenie ambulatoryjne,
- leczenie stomatologiczne,
- koszty lekarstw,
- koszty środków opatrunkowych.

W ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego m.in.:

- pomożemy Ci w jego odzyskaniu w przypadku utraty lub błędnego skierowania,
- pokryjemy koszty powstałe w związku z opóźnieniem odlotu lub opóźnieniem w dostarczeniu bagażu,
- obejmiemy ochroną ubezpieczeniową od ryzyka rabunku sprzęt elektroniczny noszony przy sobie:
telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt
służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by www.alfacentrumfinansowe.pl