Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

Kto to jest Tłumacz ?

    Osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację. ( źródło: "WIKIPEDIA" )

Kto to jest Tłumacz przysięgły ?

    Osoba zaufania publicznego specjalizująca się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych
i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia
i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka,
w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z kopii, należy ponadto stwierdzić, czy jest to kopia uwierzytelniona i podać w takim wypadku podmiot uwierzytelniający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne. ( źródło: "WIKIPEDIA" )

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by www.alfacentrumfinansowe.pl